...

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مدرس : علی پور

مشاهده دروس

...

سیستم عامل مقدماتی

مدرس : علی پور

مشاهده دروس