اینجانب محمد مهدی علی پور امیر مدرس دروس کامپیوتر شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای با 18 سال تدریس در خدمت دانش آموزان گرامی هستم. در این شرایط کرونایی تصمیم گرفتم که این سایت را طراحی کنم و مطالب کتاب را به صورت ویدئوهای کوتاه ضبط کنم تا علاوه بر دانش آموزان کلاس خودم دیگر دانش آموزان کشور عزیزم ایران از این ویدئوها استفاده کنند شاید بخشی از عدم حضور در کلاس با دیدن این ویدئوها مرتفع شود. امیدوارم با عنایت خداوند منان این ویروس کرونا هر چه سریع تر از کل دنیا از بین برود و دوباره هیاهو و شادی بچه ها در کل دنیا به روزهای خوب و خوش برسد الهی آمین یا رب العالمین